Veelgestelde vragen

De woningen worden opgeleverd inclusief standaard luxe sanitair. Meer informatie hierover vindt u in de technische omschrijving, achter in de verkoopbrochure.

Voor alle woningtypes zijn standaard een aantal uitbreidingsopties opgenomen. Deze opties en optieprijzen kunt u downloaden op de website. Klik onderstaand op het woningtype van uw keuze:

Verkoopdocumentatie woningnr. 1

Verkoopdocumentatie woningnr. 3

Verkoopdocumentatie woningnr. 5

De grootte van de kavel verschilt per woning. De kavelgroottes vindt u terug bij de woningtypes. Er worden geen vrije bouwkavels in De Heeren van Johanneshof aangeboden. Klik onderstaand op het woningtype van uw keuze:

Verkoopdocumentatie woningnr. 1

Verkoopdocumentatie woningnr. 3

Verkoopdocumentatie woningnr. 5

De oriëntatie van de tuinen verschilt per woning. De tuinoriëntatie vindt u terug bij de woningtypes. Klik onderstaand op het woningtype van uw voorkeur.

Verkoopdocumentatie woningnr. 1

Verkoopdocumentatie woningnr. 3

Verkoopdocumentatie woningnr. 5

Een uitgebreide toelichting op de erfafscheidingen vindt u in de contractbrochure (technische omschrijving), achterin de verkoopbrochure. Deze kunt u downloaden bij de woningtypes. Klik onderstaand op het woningtype van uw voorkeur:

Verkoopdocumentatie woningnr. 1

Verkoopdocumentatie woningnr. 3

Verkoopdocumentatie woningnr. 5

Nee, voor de woningen wordt het certificaat niet aangevraagd. Het hang- en sluitwerk van de woningen voldoet aan de uitgangspunten van het Politiekeurmerk.

Er wordt geen bestrating aangelegd in de vorm van opritten, paden en/of terrassen. Iedere koper is vrij om zelf deze bestrating aan te brengen. De koper (volgens opgave op tekening) rekening te houden met het parkeren van 2 auto’s op eigen kavel.

De tuinen worden ontdaan van bouwresten en geëgaliseerd met uitkomende gebiedseigen grond.

De situatietekening is definitief, de kaveloppervlakten zijn circa maten.

De woningen worden gebouwd onder de Woningborggarantie. Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende:

  • Gaat de bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning. Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een financiële schadeloosstelling. 
  • De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming, anders gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor.
  • Bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn verplicht om een model koop-/aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de koper en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd.
  • Wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen.

De bouw van de woningen gaat van start, zodra de drie woningen zijn verkocht. Bij een vlotte verkoop is de verwachting dat de bouw start in het najaar van 2023.

De verwachting is dat de woningen bij een start bouw in het najaar van 2023, eind van 2024 kunnen worden opgeleverd. Dit onder voorbehoud van de bouwvoortgang en het weer.

Reinbouw Vastgoed B.V. ontwikkelt het project. Voor meer informatie over Reinbouw Vastgoed, zie www.reinbouw.nl

Reinbouw B.V. uit Dieren. Voor meer informatie over Reinbouw, zie www.reinbouw.nl

De tegels en sanitair worden geleverd door Qoqon Nijmegen. Bij de verkoopdocumentatie op de website vindt u een omschrijving en impressie van het standaard tegelwerk en sanitair. U wordt uitgenodigd voor een bezoek aan de showroom van Qoqon waar u de badkamer naar eigen keuze kunt laten aanpassen. Mocht u hier om wat voor reden ook niet kunnen slagen, dan kunt u kiezen voor casco oplevering. Hierbij kunt u de badkamer  en toiletruimte na oplevering inrichten en uitvoeren naar keuze.

Selecteer het woningtype van uw keuze en download de verkoopdocumentatie:

Verkoopdocumentatie woningnr. 1

Verkoopdocumentatie woningnr. 3

Verkoopdocumentatie woningnr. 5

De woning is exclusief keuken.

Nee, alle nieuwbouw is tegenwoordig zonder gasaansluiting. Verwarming van de woning én het warm tapwater vindt plaats met behulp van een luchtwarmtepomp en ventilatie met warmteterugwinning.

De woning is bijna energie neutraal en volledig elektrisch uitgevoerd zonder gasaansluiting. Bijna energieneutraal wil zeggen dat de woning bijna net zoveel energie opwekt als dat de woning gebruikt voor verwarmen, koelen, ventileren, verlichting en warmtapwater voor een gemiddeld gezin in normale omstandigheden. Het verbruik van uw eigen apparatuur welke niet aan de woning is gebonden zoals tv, keukenapparatuur, wasmachine, droger, koffiezetautomaat, aquarium, opladers etc., vallen hier niet onder.

De woningen worden standaard voorzien van PV-panelen (zonnepanelen). Het aantal PV-panelen is afhankelijk van de energieprestatieberekening van de woning en zijn weergegeven op de verkooptekeningen. Een PV-paneel is een paneel dat zonlicht omzet in elektriciteit. De opgewekte energie wordt geleverd voor het stroomverbruik in de woning. Overige stroom wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnetwerk. De opbrengst van de PV-panelen is afhankelijk van het aantal panelen, het vermogen per paneel en de oriëntatie ten opzichte van het zuiden en uiteraard van het aantal zonuren. Het is mogelijk om via de optielijst het pakket aan PV panelen uit te breiden.

Selecteer het woningtype van uw keuze en download de verkoopdocumentatie:

Verkoopdocumentatie woningnr. 1

Verkoopdocumentatie woningnr. 3

Verkoopdocumentatie woningnr. 5

Voor degene die een aansluiting wensen voor het laden en ontladen van een elektrische of hybride auto bieden wij de mogelijkheid om bouwkundig een loze leiding van de meterkast naar een positie naar keuze in de voor- of zijgevel te verwerken. Vanwege de specifieke eisen van de aansluiting zelf dient u voor de stekker, bedrading en aansluiting in de meterkast zelf met een leverancier contact op te nemen.

Gedurende het bouwproces verstrekken wij geen tekenwerk of documentatie van de woning anders dan de reeds gepubliceerde of de door ons of de makelaar verstrekte verkoopstukken van de woning. Bij de oplevering van uw woning ontvangt u digitaal diverse (revisie-)stukken van uw woning. Dit zijn diverse technische tekeningen ten behoeve van installaties, diverse handleidingen over gebruik en onderhoud van onderdelen en installaties in uw woning.

Dit zijn de voorwaarden die vervuld moeten zijn om de koop- en aannemingsovereenkomst in werking te laten treden. De opschortende voorwaarden zijn het behalen van een voorverkoopdrempel van alle woningen en het verkrijgen van woningborgacceptatie.

Zodra de opschortende voorwaarden zijn vervallen en u daarover van ons een zogenaamde “hoera brief” heeft ontvangen, kunt u een afspraak met de notaris maken. Hiervoor is het van belang dat u de financiering van de woning rond heeft. In veel gevallen zal u voor de financiering een hypotheek afsluiten. Het passeren van de hypotheekakte vindt plaats tijdens de afspraak voor het passeren van de leveringsakte van de grond. De notaris maakt een afrekening op van de reeds verschuldigde termijnen, welke bedragen tijdens het passeren worden betaald.

Nadat u bij de notaris bent geweest, zult u de facturen van de aanneemtermijnen bij uw bank moeten indienen om deze tijdig te laten betalen voor de vervaldatum.

Bij een nieuwbouwwoning komt vaak nog het meerwerk kijken. Meer- en minderwerk is eigenlijk alles dat u anders of aanvullend wenst dan op de bouwtekeningen staat aangegeven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een uitbouw, badkamer en vloer. Wij bieden u vele keuzemogelijkheden aan om de woning naar eigen wens te maken. Deze keuzemogelijkheden staan beschreven in de koperskeuzelijst. Indien u tot koop bent overgegaan van een nieuwbouwwoning, worden de keuzes vastgelegd tijdens een gesprek met de woonadviseur.

Selecteer het woningtype van uw keuze en download de koperskeuzelijst:

Verkoopdocumentatie woningnr. 1

Verkoopdocumentatie woningnr. 3

Verkoopdocumentatie woningnr. 5

  • Lagere energierekening. Nieuwbouwwoningen zijn goed geïsoleerd en hierdoor bespaart u op energiekosten;
  • Lage onderhoudskosten. Omdat alles gloednieuw is, heeft u lage onderhoudskosten;
  • Duurzaamheid. Een nieuwbouwwoning heeft door de goede isolatie minimaal energielabel A en wordt duurzaam verwarmd. Hierdoor is de woning toekomstbestendig en is de CO2-uitstoot laag;
  • Waardevast. Een nieuwbouwwoning is een goede investering voor de toekomst, waarbij op de lange termijn de waarde vaak toeneemt;
  • Veel keuzevrijheid. U kunt alles naar eigen smaak kiezen: zoals bijvoorbeeld de keuken en badkamer, of zelfs een aanbouw en de inrichting van uw tuin.


Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder!